lojistiknews.com Lojistiknews

lojistiknews.com
Title: Lojistiknews
Keywords: lojistikhaber, lojistikhaberler, lojistik, lojistik haber, lojistik haberi,lojistikhaber, lojistikhaberler, lojistikhaberi, lojistik haberleri, lojistikhaberleri,
Description: lojistik, ta??mac?l?k, ula??m ve otomotiv sekt?rleri güncel haber sitesi
lojistiknews.com is ranked 299900 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $310,333. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lojistiknews.com has 43% seo score.

lojistiknews.com Information

Website / Domain: lojistiknews.com
Website IP Address: 94.101.95.214
Domain DNS Server: rl7.radorehosting.com,rl8.radorehosting.com

lojistiknews.com Rank

Alexa Rank: 299900
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

lojistiknews.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $310,333
Daily Revenue: $850
Monthly Revenue $25,506
Yearly Revenue: $310,333
Daily Unique Visitors 78,221
Monthly Unique Visitors: 2,346,630
Yearly Unique Visitors: 28,550,665

lojistiknews.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=172800
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sun, 14 Aug 2016 04:45:27 GMT
Server Apache

lojistiknews.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
lojistikhaber 0 0.00%
lojistikhaberler 0 0.00%
lojistik 23 0.63%
lojistik haber 0 0.00%
lojistik haberi 0 0.00%
lojistikhaber 0 0.00%
lojistikhaberler 0 0.00%
lojistikhaberi 0 0.00%
lojistik haberleri 0 0.00%
lojistikhaberleri 0 0.00%

lojistiknews.com Traffic Sources Chart

lojistiknews.com Similar Website

Domain Site Title

lojistiknews.com Alexa Rank History Chart

lojistiknews.com aleax

lojistiknews.com Html To Plain Text

Lojistiknews Pegasus’un tüm yurt i?i u?u?lar? haftan?n ilk 3 günü % 30 indirimli Ali Ko?’tan laiklik ve ?a?da?l?k vurgusu ?hracat??lar, Rusya’y? yeniden ‘?ncelikli pazarlar’ aras?na ald? LODER’in konu?u ?brahim D?len olacak “Lexus Tasar?m ?dülleri” 2017 Y?l? Ba?vurular? Ba?lad? Toyota Hilux Türkiye Turu’na Ba?lad? Otonom Sürü?te Sürücü Fakt?rü ?hracat birim de?er endeksi yüzde 5 azald? Avrupa’da sanayi üretimi 0,5 yükseldi Motorine 8 kuru? zam Trafik sigortas? primlerinde dü?ü? yüzde 15’i buldu PETK?M’den ola?anüstü genel kurul karar? 100 milyona yak?n otomobilde güvenlik a????! Mercedes-Benz Türk’ten A?ustos ay?na ?zel f?rsatlar Karsan, Avrupa’y? G?züne Kestirdi üye Ol üye Giri?i Sitene Ekle ?nemli Duyuru Sertifikam?z Reklam Künye ?leti?im Anasayfa Lojistik Güncel Dosya Haberler Haberler R?portaj Otomotiv Lojistiknews TV Ticari Ara?lar Treyler AutoShow 2015 Foto Galeri Video Galeri Gazeteler Yazarlar?m?z Pegasus’un tüm yurt i?i u?u?lar? haftan?n ilk 3 günü % 30 indirimli Ali Ko?’tan laiklik ve ?a?da?l?k vurgusu ?hracat??lar, Rusya’y? yeniden ‘?ncelikli pazarlar’ aras?na ald? LODER’in konu?u ?brahim D?len olacak “Lexus Tasar?m ?dülleri” 2017 Y?l? Ba?vurular? Ba?lad? Toyota Hilux Türkiye Turu’na Ba?lad? Otonom Sürü?te Sürücü Fakt?rü ?hracat birim de?er endeksi yüzde 5 azald? Avrupa’da sanayi üretimi 0,5 yükseldi Motorine 8 kuru? zam Trafik sigortas? primlerinde dü?ü? yüzde 15’i buldu PETK?M’den ola?anüstü genel kurul karar? 100 milyona yak?n otomobilde güvenlik a????! Mercedes-Benz Türk’ten A?ustos ay?na ?zel f?rsatlar Karsan, Avrupa’y? G?züne Kestirdi Pegasus’un tüm yurt i?i u?u?lar? haftan?n ilk... Ali Ko?’tan laiklik ve ?a?da?l?k vurgusu ?hracat??lar, Rusya’y? yeniden ‘?ncelikli pazarlar’ aras?na ald? LODER’in konu?u ?brahim D?len olacak “Lexus Tasar?m ?dülleri” 2017 Y?l? Ba?vurular?... Kamil Ko? filosunu daha da gü?lendirdi Seyahat ve ticari ara? sekt?rlerinin iki ?nemli markas? Kamil Ko? ile MAN, ‘yol arkada?l???’na devam ediyor. Türkiye otobüs?ülük tarihinde bir?ok ilke imza atan ?ncü markas? Kamil Ko?, Rahat Hat ... TEMSA, Fransa’da 5 binli adetlere ko?uyor Yurti?i pazarda otobüs teslimatlar?nda h?z kesmeyen Temsa, yurtd??? pazarlarda da ihracat adetlerini art?rmaya devam ediyor. 66 ülkeye otobüs ihra? eden Temsa, en gü?lü pazarlar? aras?nda yer ... TEMSA’dan Kanato?ullar? Turizm’e 7 Prestij SX Afyon’un en ?nde gelen ?irketlerinden Kanato?ullar? Turizm, filosuna 7 Prestij SX ekledi. Firma 8 adet daha Prestij SX yat?r?m? hedefliyor. 1996 y?l?nda kurulan Kanato?ullar? Turizm, personel ... Konyaspor’un tak?m otobüsü Yeni Travego 2015-16 sezonu Süper Lig’i ü?ün?ü bitiren Atiker Konyaspor tercihini yeni Mercedes-Benz Travego’dan yana kulland?. Avrupa kupalar?na kat?lmaya hak kazanan Atiker Konyaspor’un sahip oldu?u yeni Tr ... Filosunu Iveco Stralis ?ekiciler ile gü?lendirdi Iveco yetkili sat?c?s? Iveco Otomotiv, F?rat Uluslararas? Ta??mac?l?k’a sat???n? ger?ekle?tirdi?i 3 adet Stralis ?ekiciyi teslim etti. 3 adet Iveco Stralis AT440S46 TP ?ekicinin te ... Meltem Kimya, güvenli ta??mac?l?k i?in Renault Trucks’tan vazge?miyor Türkiye’nin ilk milli sermayeli Pet resin üretim tesisini kuran Meltem Kimya, yurti?inde ?e?itli b?lgelere ve yurtd???na ürünlerini Renault Trucks ile ta??yor. Tanker üstyap?s? ile 4 adet yeni Re ... Pamukkale yine “MAN Lion’s Coach 2+1 VIP“ dedi Türkiye seyahat sekt?rünün ?ncü kurulu?lar?ndan Pamukkale Turizm’de, kurumsal?n yan? s?ra bireysel tercihlerde de MAN kalitesini tercih ediyor. Pamukkale Turizm’in Trakya b?lgesi bireysel otobüs? ... TEMSA’dan Haziran rekoru TEMSA, Haziran ay?nda pe? pe?e ger?ekle?tirdi?i teslimatlar ile bir rekora imza att?. Haziran ay? sürecinde Temsa 103’ü büyük otobüs olmak üzere toplam 174 adetlik sat?? ger?ekle?tirdi. Temsa ... MAN’dan otobüs teslimat ya?muru Ticari ara?lar?n dünya devi MAN’?n konfor, kalite, teknoloji ve ekonomiyi bir arada sunan otobüslerinde teslimatlar, yaz sezonunun ba?lamas?yla birlikte daha da h?zland?. MAN, birbiri ard?na düze ... CBN Lojistik, Thermo King ile fark?n? ortaya koyacak So?uk zincir ta??mac?l???nda en ?ok tercih edilen ünite markas? olan Thermo King, Türkiye pazar?ndaki teslimatlar?na ara vermeksizin devam ediyor. Thermo King, son olarak CBN Lojistik’e 4 ünite t ... YYN Nakliyat tercihini Krone’den yana kulland? YYN Uluslararas? Nakliyat, yurtd???nda kullanmak üzere filosuna 7 adet Krone Profi Liner katt?. YYN Nakliyat, Krone’yi kalitesi, ikinci elde ve sat?? sonras?nda verdi?i güven nedeniyle tercih ett ... Lüks Ere?li filosunu 30 adet Setra ile yeniledi Uzun y?llara yay?lan tecrübesi ile ?ehirleraras? yolcu ta??mac?l???n?n ?nemli isimlerinden Lüks Ere?li Seyahat Mercedes-Benz Türk Bayileri Bayraktarlar Konya, Has Otomotiv ve Mengerler ?stanbul’d ... Iveco’dan ARBEN641e 8 adet Daily Iveco Yetkili SIat?c?s? Karata? Otomotiv, Ar?elik Kocaeli Merkez Yetkili Servisi’ ne 8 adet Iveco Daily 3,5 ton kamyonet teslim etti. T?rende bir konu?ma yapan ?irket Kurucu Müdürü ... Sesli Turizm filosunu Mercedes-Benz “y?ld?z?” ile gü?lendirdi ?stanbul b?lgesinde okul servisleri ve personel ta??mac?l??? alanlar?nda faaliyet g?steren Sesli Turizm, tercihini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana kulland?. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Ha ... Naturelgaz, Scania’dan Türkiye’nin ilk CNG’li ?ekicisini ald? Türkiye’de CNG (S?k??t?r?lm?? Do?al Gaz) pazar?n?n yarat?c?s? ve lideri Naturelgaz, Scania’dan Türkiye’nin ilk yüzde 100 CNG ile ?al??an, ?evre dostu ?ekicisini sat?n alarak filosunu gü?lendirdi. ... EMD Frigo Lojistik Thermo King’i tercih etti Türkiye’de tek ?at? alt?nda kurulu en büyük lojistik ama?l? iklimlendirilmi? depolama kapasitelerinden birisine sahip olan EMD Frigo Lojistik, so?uk zincir parsiyel g?da ta??mac?l???na Thermo Kin ... TEMSA MD7 S?rbistan’da Temsa MD7 ara?lar S?rbistan’?n en ?nemli ta??mac?l?k ?irketlerinden Autoprevoz Cacak’?n filosunda yerini ald?. 7 metreden 18 metreye kadar geni? ürün gam? ile her mü?terinin ihtiya? ... Otokar’?n gezici kütüphaneleri 10’a yükseldi Ko? Toplulu?u ?irketi Otokar, ?zel üretti?i 5 yeni Doruk LE model gezici kütüphane otobüsünü daha Kültür ve Turizm Bakanl??? Kütüphaneler ve Yay?mlar Genel Müdürlü?ü’ne t?renle teslim etti. Otoka ... Bursa’da TEMSA Rüzgar? Esti Personel ve turizm ta??mac?l??? alan?nda hizmet veren Bursa merkezli 6 firmaya toplam 8 ara? teslimat? ger?ekle?tirdi. TEMSA, ?zmir ve Antalya’n?n ard?ndan Bursa’da teslimat rüzgar? estirdi. Bur ... Sarp Lojistik’i Hedeflerine Renault ?ekiciler Ta??yacak So?uk zincir ve g?da ta??mac?l???nda sekt?rün ?nde gelen firmalar? aras?nda g?sterilen Sarp Lojistik, uluslararas? ta??mac?l?k alan?ndaki hizmetlerini Renault Trucks T460 ?ekici ile gü?lendiriyor ... TEMSA’dan Kültür ve Turizm Bakanl???’na 10 gezici kütüphane... TEMSA MD9LE otobüsler gezici kütüphane olarak e?itime katk? sa?layacak. TEMSA’n?n üretimini ger?ekle?tirdi?i otobüsler ya?am?n her alan?nda yer almaya, ?zelikleriyle de fark yaratmaya devam ediy ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T Pegasus’un tüm yurt i?i u?u?lar? haftan?n ilk 3 günü... Pegasus Hava Yollar?, biletlerini 13-14 A?ustos tarihleri aras?nda alan… Ali Ko?’tan laiklik ve ?a?da?l?k vurgusu Swiss Otel’de dün ger?ekle?en toplant?da konu?an Ford Otosan Y?netim… ?hracat??lar, Rusya’y? yeniden ‘?ncelikli pazarlar’ aras?na ald? Türkiye ?hracat??lar Meclisi (T?M), 2016 ikinci ?eyrek ger?ekle?me ve… LODER’in konu?u ?brahim D?len olacak 01.09.2016 ak?am? Taksim Lares Park Otelde düzenlenecek… “Lexus Tasar?m ?dülleri” 2017 Y?l? Ba?vurular? Ba?lad? Daha iyi yar?nlar yaratmak i?in ilk kez 2013 y?l?nda… Toyota Hilux Türkiye Turu’na Ba?lad? Do?an?n en zorlu ?artlar?yla ba? etti?i kadar ?ehir yollar?nda… Otonom Sürü?te Sürücü Fakt?rü Scania, otonom ara? ?al??malar?na insan ve ara? aras?ndaki etkile?imi… ?hracat birim de?er endeksi yüzde 5 azald? Türkiye ?statistik Kurumu (Tü?K), haziran ay?na ili?kin d?? ticaret… Avrupa’da sanayi üretimi 0,5 yükseldi Avrupa ?statistik Ofisinin (Eurostat) bugün a??klad??? verilere g?re, 19… Motorine 8 kuru? zam Akaryak?t da??t?m ?irketleri, bu gece yar?s?ndan ge?erli olmak üzere,… Trafik sigortas? primlerinde dü?ü? yüzde 15’i buldu Türkiye Sigorta Birli?i’nce (TSB) trafik sigortas? primlerindeki dü?ü?ün a?ustos… PETK?M’den ola?anüstü genel kurul karar? Petkim Petrokimya Holding A?’nin (PETK?M) Kamuyu Ayd?nlatma Platformu’nda (KAP)… 100 milyona yak?n otomobilde güvenlik a????! Süddeutsche Zeitung gazetesinin bildirdi?ine g?re, 15 otomobil üreticisinin farkl?… Mercedes-Benz Türk’ten A?ustos ay?na ?zel f?rsatlar Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs ticari ara? ürün gruplar?… Karsan, Avrupa’y? G?züne Kestirdi Kurulu?unun 50. y?l?n? kutlayan ve Bursa’da yer alan 2… Arkas, AOSB ile Mersin ve ?skenderun limanlar?na konteyner ta??maya... Arkas lojistik yeni konteyner terminalini devreye alarak AOSB… Ye?il Pasaport ?hracat? U?urur Resmi Gazete’de yay?mlanan 6728 say?l? kanunda yap?lan de?i?iklik, ihracat??ya… 2. El lüks ara? al?m?nda ilk tercih Otoko? Türkiye’nin 2. el ara? sat???nda lider kurumsal perakendecisi Otoko?… Goodyear ?al??anlar?ndan E?itime Katk? Goodyear Adapazar?, ?zmit Fabrikalar? ve Genel Merkezi’nin ortakla?a düzenledi?i… Air Canada Türkiye’de bir ilke imza att? ?zel dizayn edilmi? B787 Dreamliner u?a?? ile ?stanbul-Toronto direkt… Kamil Ko? filosunu daha da gü?lendirdi Seyahat ve ticari ara? sekt?rlerinin iki ?nemli markas? Kamil… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tüm Man?etler Pegasus’un tüm yurt i?i u?u?lar? haftan?n ilk 3 günü % 30 indirimli Pegasus Hava Yollar?, biletlerini 13-14 A?u ... Air Canada Türkiye’de bir ilke imza att? ?zel dizayn edilmi? B787 Dreamliner u?a?? i ... Delta Havayollar?’nda u?u? iptalleri devam ediyor Delta Havayollar?'n?n internet sitesinden yap?lan a??klamada, pazar? pazartesiye ba?lay ... Emirates’in Yeni Rotalar? “Yangon ve Hanoi” Oldu Emirates Havayolu, Myanmar’?n ticaret merke ... Pegasus IATA’n?n Yer ??letme El Kitab?’na uyumlu, Avrupa’da da 8. havayolu i?letmesi oldu Pegasus Hava Yollar?, IATA i?birli?i ile da ... Ali Ko?’tan laiklik ve ?a?da?l?k vurgusu ?hracat??lar, Rusya’y? yeniden ‘?ncelikli pazarlar’ aras?na ald? ?hracat birim de?er endeksi yüzde 5 azald? Avrupa’da sanayi üretimi 0,5 yükseldi Motorine 8 kuru? zam PETK?M’den ola?anüstü genel kurul karar? TIRSAN Trailer Innovation 2017’de ?düle ko?uyor Türkiye’nin lider treyler üreticisi T?rsan, dünyan?n en büyük ticari ara? fuar? IAA fuar? kapsam?nda Trailer Innovation 2017 yar??... TIRSAN yeni teknolojilerini IAA 2016’da sergileyecek Türkiye’nin lider treyler üreticisi T?rsan, dünyan?n en büyük ticari ara? fuar?nda T?rsan Ar-Ge merkezinin geli?tirdi?i en yeni te... Krone’nin yükseli?i sürüyor 2016 y?l?n?n ilk 6 ayl?k d?neminde yurti?i ve yurtd??? sat??lar?n? toplam yüzde 65 oran?nda art?ran Krone, Türkiye treyler sekt?rü... CBN Lojistik, Thermo King ile fark?n? ortaya koyacak So?uk zincir ta??mac?l???nda en ?ok tercih edilen ünite markas? olan Thermo King, Türkiye pazar?ndaki teslimatlar?na ara vermeksiz... TIRSAN Yurtd??? i? Ortaklar? ile Almanya’da bir araya geldi Türkiye’nin lider treyler üreticisi T?rsan’?n Avrupa’daki ba?ar?lar? h?z kesmeden devam ediyor. Yurtd???nda üretim tesisi olan tek... T?rsan’dan Tarihi Rekor T?rsan yar?y?l ihracat performans? ise 2015 y?l? ilk 6 aydaki ihracat cirosu 26.2 milyon € ciro ve 1.284 adet ara? olarak ger?ekle... Mercedes-Benz Türk, kamyon ürün yelpazesini tamamen yeniledi Mercedes-Benz Türk, Euro 6 motora ge?i? yaparken kamyon ve ?ekicilerinin s?n?fland?rmas?n? tamamen yeniledi. Mercedes-Be... T?rsan’dan Türk – Alman üniversitesine Tam Destek 38 y?ld?r Türkiye treyler sekt?rünün aral?ks?z lideri olan T?rsan sürekli olarak üniversiteler ile birlikte yürüttü?ü i?... TEMSA’n?n Ak?ll? Otobüsü “AVENUE iBUS” ?ok Yak?nda ... Bir Konu Bir Konuk Etkinli?i LODER'in düzenlemi? oldu?u Bir Konu Bir Konuk etkinli?inin konu?u Ahmet Musul oldu. ... Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Filo Sat??? Mercedes-Benz Türk, Barsan Global Lojistik ile yapt??? anla?mayla 450 adet kamyon sat???na imza atarak sekt?rün ve tarih... Yeni Daily Hi-Matic Yollarda ... Atlas ?dülleri Sahiplerini Buldu Logitrans Lojistik Fuar? kapsam?nda bu y?l 6. düzenlenen Atlas Lojistik ?dülleri düzenlenen t?renle kazananlara verildi.... Lojistik Sekt?rü logitrans’ta 9. Kez Bulu?tu Türkiye'nin tek lojistik fuar? olan logitrans, 22 ülkeden 220 kat?l?mc? ile kap?lar?n? ziyaret?ilerine a?t?. 15 bini a?k... Temsa’n?n Yeni G?zdesi Safir Plus Lansman? TEMSA, ?ehirleraras? ve turizm ta??mac?lar?n? Safir Plus ile tan??t?r?yor. ... BusStore’dan ?zel 2011 model Mercedes-Benz Travego 15 f?rsat? Mercedes-Benz Türk, BusStore markas?yla 2. Elde her marka ve model otobüs temin imkan? sunuyor, pazardaki tüm otobüs i?i... MAN ve UP?’den Dev Ortakl?k Dünyan?n üretim ve mühendislik devi MAN ile proje ta??mac?l???n?n uzman kurulu?u UPI Trans, ilklere imza atan bir i?birl... BPW, Türkiye’deki yat?r?mlar?na devam edecek ... ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHISAR AGRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVIN AYDIN BALIKESIR BARTIN BATMAN BAYBURT BILECIK BINGOL BITLIS BOLU BURDUR BURSA CANAKKALE CANKIRI CORUM DENIZLI DIYARBAKIR DUZCE EDIRNE ELAZIG ERZINCAN ERZURUM ESKISEHIR GAZIANTEP GIRESUN GUMUSHANE HAKKARI HATAY IGDIR ISPARTA ISTANBUL IZMIR K.MARAS KARABUK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERI KIRIKKALE KIRKLARELI KIRSEHIR KILIS KOCAELI KONYA KUTAHYA MALATYA MANISA MARDIN MERSIN MUGLA MUS NEVSEHIR NIGDE ORDU OSMANIYE RIZE SAKARYA SAMSUN SIIRT SINOP SIVAS SANLIURFA SIRNAK TEKIRDAG TOKAT TRABZON TUNCELI USAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK Ula??m 3 Katl? Büyük ?stanbul Tüneli Projesi i?in 3 firmaya davet ?stanbul'un trafi?ini rahatlatmak amac?yla haz?rlanan 3 Katl? Büyük ?stanbul Tüneli Pr... Osmangazi K?prüsü’nde büyük zararOsmangazi K?prüsü'nden 11-26 Temmuz tarihleri aras?n? kapsayan 16 günde sadece 100 bin ara... BiTaksi’den Yenikap? Mitingi’ne 40 liraya kadar ücretsiz hizmet BiTaksi'den yap?lan a??klamaya g?re, ?irket, yar?n Yenikap?'da ger?ekle?tirilecek mitinge... Haber Ak??? 12:37 Pegasus’un tüm yurt i?i u?u?lar?... 12:27 Ali Ko?’tan laiklik ve ?a?da?l?k... 12:24 ?hracat??lar, Rusya’y? yeniden ‘?ncelikli pazarlar’... 11:36 LODER’in konu?u ?brahim D?len olacak 18:48 “Lexus Tasar?m ?dülleri” 2017... 18:42 Toyota Hilux Türkiye Turu’na Ba?lad? 18:38 Otonom Sürü?te Sürücü Fakt?rü 17:32 ?hracat birim de?er endeksi yüzde... 17:32 Avrupa’da sanayi üretimi 0,5 yükseldi 17:32 Motorine 8 kuru? zam 17:31 Trafik sigortas? primlerinde dü?ü? yüzde... 17:30 PETK?M’den ola?anüstü genel kurul karar? 17:29 100 milyona yak?n otomobilde güvenlik... 16:33 Mercedes-Benz Türk’ten A?ustos ay?na ?zel... 14:03 Karsan, Avrupa’y? G?züne Kestirdi 13:55 Arkas, AOSB ile Mersin ve... 13:38 Ye?il Pasaport ?hracat? U?urur 13:27 2. El lüks ara? al?m?nda... 13:22 Goodyear ?al??anlar?ndan E?itime Katk? 11:58 Air Canada Türkiye’de bir ilke... Akaryak?t Benzin ve gaz ya?? fiyatlar?na... Aytemiz ?stasyonlar?nda Castrol d?nemi Motorinde indirim Ara?lar?n Yüzde 40’? Dizel Olacak BP’den Ramazan Bayram?’nda güvenli sürü?... Gazete Man?etleri Alexa Traffic Rank Website Stats Alexa Rank 299900 Google Page Rank 0 /10 Hilux ile Karadeniz'de Nefes Kesen LODER'in gelenekselle?en "Bir Konu Yeni Ford Trucks serisi zor ko?ulla Sekt?r Bas?n? Yeni Ford Trucks seri Anadolu Isuzu, Busworld Türkiye'ye Temsa, Busworld Türkiye'ye kat?ld? Otokar, Busworld Türkiye'ye kat?ld? 750 tonluk a??rl??? ?ekerek kalk?? ürünlerimizi ?n?nü'de dünya standar Türkiye'de Ar-Ge harcamalar?n?n yüz ?ocuklar ile trafik Anlas Dünya’da Bir ?lki Ger?ekle?ti Otoko? Otomotiv Günde 280, Saatte 1 SerTrans Filosuna 70 adet Renault T Barsan Global Lojistik eksiklerini Akaryak?tTüm Haberler Ham petrol fiyatlar?nda ya?anan yükseli?in durmamas? ve Brent petrolün 45 dolar?n üzerine ??kmas? pompaya zam olarak yans?maya devam ediyor…. Türkiye’nin en h?zl? büyüyen akaryak?t ?irketi Aytemiz, madeni ya? pazar?n?n en büyük markalar?ndan Castrol ile stratejik bir i? birli?ine… Ankara’da litresi ortalama 3,69 lira olan motorinin fiyat? 3,64 liraya dü?ecek.Motorinin fiyat? ?stanbul’da ortalama 3,64 liradan 3,59 liraya, ?zmir’de… ExxonMobil taraf?ndan her y?l yay?nlanan Energy Outlook raporuna g?re, küresel enerji talebinin 2014-2040 y?llar? aras?nda yüzde 25 oran?nda art??… BP, Ramazan Bayram?’nda artan trafikte yol güvenli?ine katk? sa?lamak i?in istasyonlar?na gelen mü?terilerine güvenli sürü? i?in 6 ?nemli konuya… Akaryak?t sekt?rünün mü?teri memnuniyetinde lider markas? OPET; 10 A?ustos’a kadar sürecek kampanya kapsam?nda, benzin ya da motorin alan Opet… ?zel otomobilleriyle uzun yola ??kacak tatilciler i?in, hem güvenliklerini hem de tatil keyfini riske atmamak ad?na ara? bak?mlar?n? yapt?rmalar?… Türkiye Petrolleri, ?stanbul Alibeyk?y’de ger?ekle?tirdi?i ilk akaryak?t istasyonu güne? enerjisi projesinde Yingli Solar panellerini tercih etti. Mepsan taraf?ndan hayata… Giderek daha fazla otomatik ?anz?manl? arac? yollarda g?rdü?ümüz son y?llarda, bir?ok üretici manüel ?anz?manl? ara?lar?n üretimini olduk?a azaltt?. ?ehir… Motul, efsanevi motosiklet üreticilerinden biri olan MV Agusta ile geni? kapsaml? bir global i?birli?i anla?mas? imzalad?. Anla?maya g?re ?talyan… Türkiye’nin “ilk Ta??t Tan?ma Sistemi” ünvan?na sahip olan Shell Ta??t Tan?ma Sistemi, bu sene 20’inci ya??n? kutluyor. Ayn? zamanda… Repac son be? y?ld?r LUKOIL Türkiye’nin perakende sat??lardan sorumlu genel müdür yard?mc?l??? g?revini yürütmekteydi. Daha ?ncesinde LUKOIL’in Moskova’daki merkezinde… Benzin ve gaz ya?? fiyatlar?na zam Aytemiz ?stasyonlar?nda Castrol d?nemi Motorinde indirim Ara?lar?n Yüzde 40’? Dizel Olacak BP’den Ramazan Bayram?’nda güvenli sürü? i?in 6... OPET’ten Yola ??kacaklara Güzel Haber Tatil ?ncesi ‘ara? check-up’? i?in sadece 15... Türkiye Petrolleri, ilk güne? enerjisi projesinde Yingli... MOTUL’dan tam Otomatik ?anzimanlara ?zel ürünler MOTUL, MV AGUSTA ile Global i?birli?i anla?masi... Shell’den 20. Y?la ?zel Hizmet LUKOIL Türkiye’nin yeni CEO’su Arash Repac oldu Otomotiv Tüm Haberler “Lexus Tasar?m ?dülleri” 2017 Y?l? Ba?vurular? Ba?lad? Daha iyi yar?nlar yaratmak i?in ilk kez 2013 y?l?nda düzenlenen “Lexus Tasar?m ?dülleri” yar??mas? bu y?l be?inci kez ger?ekle?tirilecek. Sadece bir otomobil markas? de?il ayn? zamanda bir ya?am tarz? da sunan ... “Lexus Tasar?m ?dülleri” 2017 Y?l? Ba?vurular?... “Lexus Tasar?m ?dülleri” 2017 Y?l? Ba?vurular? Ba?lad? Daha iyi yar?nlar yaratmak i?in ilk kez 2013 y?l?nda düzenlenen “Lexus Tasar?m ?dülleri” yar??mas? bu y?l be?inci kez ger?ekle?tirilecek. Sadece bir otomobil markas? de?il ayn? zamanda bir ya?am tarz? da sunan ... Toyota Hilux Türkiye Turu’na Ba?lad? Toyota Hilux Türkiye Turu’na Ba?lad? Do?an?n en zorlu ?artlar?yla ba? etti?i kadar ?ehir yollar?nda da mükemmel SUV konforu ve sürü? keyfini sunan Toyota Hilux Türkiye Turu'na ba?lad?. Yeni Hilux ilk etapta ?e?me Marina’da otomobil ve macera tutku... Trafik sigortas? primlerinde dü?ü? yüzde 15’i buldu Trafik sigortas? primlerinde dü?ü? yüzde 15’i buldu Türkiye Sigorta Birli?i’nce (TSB) trafik sigortas? primlerindeki dü?ü?ün a?ustos ay? itibar?yla ilk defa trafi?e girenlerde yüzde 15'i, tüm ara? gruplar? ile tüm basamaklarda ise ortalama yüzde 10’u buldu?u bi... 100 milyona yak?n otomobilde güvenlik a????! 100 milyona yak?n otomobilde güvenlik a????! Süddeutsche Zeitung gazetesinin bildirdi?ine g?re, 15 otomobil üreticisinin farkl? modellerdeki ara?lar?n? inceleyen uzmanlar, otomobillerin uzaktan kumanda sistemindeki güvenli?in kolayl?kla devre d??? b?rak?l... 2. El lüks ara? al?m?nda ilk tercih... 2. El lüks ara? al?m?nda ilk tercih Otoko? Türkiye’nin 2. el ara? sat???nda lider kurumsal perakendecisi Otoko? Otomotiv ?at?s? alt?nda hizmet veren Otoko?, 2.el yabanc? lüks ara? sahibi olmak isteyenler i?in de ilk tercih olmaya devam ediyor. Otoko?... Skoda Premium SUV modeli Kodiaq’?n Detaylar?n? Sergiledi Skoda Premium SUV modeli Kodiaq’?n Detaylar?n? Sergiledi Skoda, yeni SUV modeli Kodiaq ile otomobil dünyas?nda yeni bir sayfa a?maya haz?rlan?yor. ?ek marka, üretim versiyonu tamamen g?sterilmeden ?nce Kodiaq'?n yak?n plan detaylar?n? payla?t?. Tüm bu detaylar, Skoda... Nissan gelece?in elektrikli yar????s?n? g?rücüye ??kard? Nissan gelece?in elektrikli yar????s?n? g?rücüye ??kard? Nissan birka? sene ?nce "gelece?in elektrikli otomobili" olarak lanse etti?i konsept otomobilinin bu kez "?al??an" versiyonuyla kar??m?zda. BladeGlider ad?n? alan otomobil, gelecekten gelen bir?ok otomobil ... Bir zamanlar ünlülerin arabalar? Bir zamanlar ünlülerin arabalar? Zeki Müren, "34 FY 444" plakal? 1966 model Chevrolet Impala's?yla birlikte… Efsane sanat??m?z Zeki Müren, saatte 200 km h?z yapabilen Chevrolet marka arabas?n? 105.000 TL'ye sat?n alm??t?. Filiz A... Otospor Tüm Haberler Skoda, ?in’deki Zorlu ??l Rallisini Kazand?Skoda, ekstrem ?artlar?n ve yüksek s?cakl???n oldu?u ?in Rallisi’ni bir kez daha kazanmay? ba?ard?. FIA Asya Pasifik Ralli ?ampiyonas?’n?n… Skoda, ?in’deki Zorlu ??l Rallisini... Pist Heyecan? K?rfez’e Ta??n?yor2016 Türkiye Pist ?ampiyonas? ikinci yar???, Kocaeli Otomobil Sporlar? Kulübü organizasyonu ile 13-14 A?ustos tarihlerinde ?zmit K?rfez Yar?? Pisti’nde… Pist Heyecan? K?rfez’e Ta??n?yor Opel Corsa OPC’ler ?zmit K?rfez Pisti’ni Sallad?Opel Türkiye ve Safari Motorsport’un i?birli?i ile hayata ge?irilen Corsa OPC Cup’?n ilk aya?? 30-31 Temmuz’da ?zmit K?rfez Pisti’nde… Opel Corsa OPC’ler ?zmit K?rfez... MICHELIN LTX Force, WRC Finlandiya’da h?z?yla nefes kestiFIA WRC’nin en ?nemli yar??lar?ndan Finlandiya Ralli’si süratli etaplar?yla… MICHELIN LTX Force, WRC Finlandiya’da... Mercedes AMG Petronas Hockenheim’da zafer pe?indeHockenheimring Pisti’nde son ko?ulan yar??ta birincili?i elde eden Nico Rosberg, bir kez daha damal? bayra??n alt?ndan ge?en ilk pilot… Mercedes AMG Petronas Hockenheim’da zafer... Avc? Bir Kez Daha ZirvedeBOSSEK taraf?ndan 23-24 Temmuz tarihlerinde 49 otomobil ve 98 sporcu kat?l?m? ile düzenlenen 41.Ye?il Bursa Rallisi, bu sezon ü?üncü… Avc? Bir Kez Daha Zirvede Yenilenen Mercedes-Benz Türk Kamyon Ticari Ara?lar Tüm Haberler Otonom Sürü?te Sürücü Fakt?rü Scania, otonom ara? ?al??malar?na insan ve ara? aras?ndaki etkile?imi art?racak yeni bir uluslararas? ara?t?rmayla devam ediyor. Scania, 2020 y?l?nda sonu?lanmas? planlanan otonom sürü? sistemi ile... Otonom Sürü?te Sürücü Fakt?rü Otonom Sürü?te Sürücü Fakt?rü Scania, otonom ara? ?al??malar?na insan ve ara? aras?ndaki etkile?imi art?racak yeni bir uluslararas? ara?t?rmayla devam ediyor. Scania, 2020 y?l?nda sonu?lanmas? planlanan otonom sürü? sistemi ile... Mercedes-Benz Türk’ten A?ustos ay?na ?zel f?rsatlar Mercedes-Benz Türk’ten A?ustos ay?na ?zel f?rsatlar Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs ticari ara? ürün gruplar? i?in haz?rlad??? A?ustos ay?na ?zel kampanyalar ile ki?iye ?zel f?rsatlar sunuyor. Mercedes-Benz kamyonlarda Euro ya da TL ile ?deme se?enekleri... Karsan, Avrupa’y? G?züne Kestirdi Karsan, Avrupa’y? G?züne Kestirdi Kurulu?unun 50. y?l?n? kutlayan ve Bursa’da yer alan 2 ayr? fabrikas?nda hem i? pazar hem ihracata y?nelik ?a??n mobilite ihtiya?lar?na uygun modern toplu ta??ma ve ticari ara? üretimi ger?ekle?tiren Karsan, Me... A?ustos’ta “0 faizli Ford Trucks’? se?, ... A?ustos’ta “0 faizli Ford Trucks’? se?, kazanca... Ford Trucks, A?ustos ay?nda hem s?f?r hem de ikinci el modellerde mü?terilerine cazip kampanyalar sunuyor. Ford Trucks 2015 model 1838T ve 1846T Euro5 ?ekiciler 100.000 TL’ye 12 ay 0 faiz ile sunuluyor. Ford... Crafter Okul sezonu ba?l?yor Crafter Okul sezonu ba?l?yor Okul d?nemi ?ncesi yeni ara? sat?n almay? dü?ünenler i?in ?zel avantajlarla sunulan Crafter Okul, ?ift turbo motoru, dü?ük yak?t tüketimi, orijinal üst yap?s? ve sundu?u güvenlik donan?mlar?yla, kullan?c?s?ndan... Mercedes-Benz Sprinter ??rencileri bu okul sezonunda da... Mercedes-Benz Sprinter ??rencileri bu okul sezonunda da ta??maya... Mercedes-Benz Türk, Sprinter’de sundu?u güvenlik donan?mlar? ve konforu ile okul servisi pazar?nda mü?terilerin beklentilerini ara?ta bulunan üst düzey güvenlik sistemlerini standart olarak sunarak en iyi ?ekil... Scania gelece?in ara?lar?n? tasarl?yor Scania gelece?in ara?lar?n? tasarl?yor Scania, yapt??? AR-GE ?al??malar?nda kompozit malzemeler kullan?larak ara?lar?n a??rl???n? yüzde 40’a varan oranda dü?ürüyor. Scania; ?sve? Kraliyet Teknik üniversitesi ile ger?ekle?tirdi?i AR-Ge ?al??m... Sa?laml?k ve Macera, Renault Trucks Stand?nda Sa?laml?k ve Macera, Renault Trucks Stand?nda Renault Trucks, 22-29 Eylül tarihleri aras?nda Hannover’de düzenlenecek IAA 2016 Fuar?’nda tüm ürün yelpazesini sergileyecek. Renault Trucks’?n T Maxispace High Edition serisinden, ba?ar?s?n? kan?tlam?? K seri... R?portaj Tüm Haberler Nakliyeciler Tüm Yüklerini Online BulacakH?zla geli?en teknoloji, nakliye sekt?rünü de rüzgar?na katt?. Yükünü ta??tmak isteyenlerle kamyoncular? online ortamda bulu?turan Webnak, hem kamyoncunun zaman?ndan… Nakliyeciler Tüm Yüklerini Online Bulacak Kenan Altun; Son kullan?c? ile Nakliyecilere alternatif ??zümlerimiz varFaydata CEO’su ve Kurucu Orta?? Kenan Altun, Faydata Bilgi Teknolojileri ad? alt?nda “?nsanlara fayda sa?layan projeleri bir ?irket ?at?s?… Kenan Altun; Son kullan?c? ile... ?SNAD, Nakliyecilerin Sorunlar?na ??züm OlacakLojistik sekt?rünün deneyimli ismi 4PL firmas? sahibi ve sitemizin yazar? Tuncay Ayd?n ile ger?ekle?tirdi?imiz r?portaj? izleyebilirsiniz. ?SNAD, Nakliyecilerin Sorunlar?na ??züm Olacak ?zel ADR’li Da??t?m A??na Sahip Tek Kurulu?uzDin?er Lojistik’ten Mustafa Din?er ile sizler ad?na keyifli bir s?yle?i ger?ekle?tirdik. Bu vesileyle hem Mustafa Bey’i hem de Din?er… ?zel ADR’li Da??t?m A??na Sahip... E?itim Tüm Haberler MBT, Ho?dere Teknik E?itim Merkezi’nde ?zel Sekt?re... TAYSAD’dan uygulamal? e?itime destek Schaeffler’den Türkiye’deki 30. y?l?na ?zel yat?r?m TAV ?n?aat’tan ?al??anlar?na fark yaratan e?itim 7. Mezunlar?n? verdi MEB, Renault ve TTK?D’den 14 y?lda 1,8... Deniz Ta??ma Tüm Haberler Denizcilik Sekt?rü, 14. EXPOSHIPPING EXPOMARITT... ?DO, Be?ikta? – Bursa Seferlerini 28... Geni? ara? kapasiteli filosu ile her y?l milyonlarca yolcuya keyifli seyahat deneyimleri ya?atan ?DO, 28 Temmuz itibariyle i? hat seferlerin... K?rfezde ?DO Fark? ?imdi Ba?l?yor ?DO’da Bayram Bitmeyecek Safiport Derince, dolguya yeniden ba?lad? ?DO’nun Avc?lar iskelesi yeniden a??l?yor Lastik Tüm Haberler Goodyear ?al??anlar?ndan E?itime Katk? Goodyear Adapazar?, ?zmit Fabrikalar? ve Genel Merkezi’nin ortakla?a düzenledi?i kütüphane ve etüt merkezi yenileme ?al??malar? ba?ar?yla tamamland?. Sakarya’da yer alan Ekrem Oba ?lkokulu’nun at?l haldeki kütü... Goodyear ?al??anlar?ndan E?itime Katk? Goodyear ?al??anlar?ndan E?itime Katk? Goodyear Adapazar?, ?zmit Fabrikalar? ve Genel Merkezi’nin ortakla?a düzenledi?i kütüphane ve etüt merkezi yenileme ?al??malar? ba?ar?yla tamamland?. Sakarya’da yer alan Ekrem Oba ?lkokulu’nun at?l haldeki kütü... MICHELIN X? LINE? Energy?, Iveco Stralis’in yak?t... MICHELIN X? LINE? Energy?, Iveco Stralis’in yak?t tüketimini... Michelin, AB lastik etiketleme de?erlerine g?re yuvarlanma direncinde “AAA” alan pazar?n ilk serisi MICHELIN X? LINE? Energy? ile Iveco Stralis’i donatarak yak?t tüketimi ve CO? emisyonunu minimuma indiriyor. ... Michelin, 2016’n?n ilk yar?s?nda 1 milyar 405... Michelin, 2016’n?n ilk yar?s?nda 1 milyar 405 milyon... Michelin, 2016 y?l?n?n ilk yar?s?nda faaliyet gelirini 1 milyar 405 milyon Euro’ya ula?t?rarak hacmini pazar ortalamas?n?n da üzerine ??kard? ve tüm segmentlerde yüzde 2,5 art?rd?. Michelin, 2016 y?l? ilk yar?... Porsche’nin tercihi Yokohama Advan Porsche’nin tercihi Yokohama Advan Dünyan?n en performansl? otomobilleri i?in geli?tirilen Yokohama Advan Sport V105, Porsche’nin yeni 911, 718 Boxster ve 718 Cayman modellerinin orijinal lastik ekipman? olarak belirlendi. Performans la... Dunlop Grandtrek PT3 Türkiye Yollar?na Haz?r Dunlop Grandtrek PT3 Türkiye Yollar?na Haz?r Türkiye temsilcili?ini Abdulkadir ?zcan ?irketler Grubu’nun (AKO) yapt??? Dunlop’un yeni geli?tirdi?i crossover segmenti ara? lasti?i Grandtrek PT3 Türkiye pazar?nda sat??a sunuldu. Yükselen trend crossover... Petlas 2016 Hedefinin Yüzde 65’ini Ger?ekle?tirdi Petlas 2016 Hedefinin Yüzde 65’ini Ger?ekle?tirdi Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeye sahip ilk ve tek lastik üreticisi olan, akü, jant sekt?ründe de yapt??? yat?r?mlarla ?ne ??kan Abdulkadir ?zcan ?irketler Grubu (AKO), yat?r?mlar?n? h?z kesmeden devam etti... Volvo Konsept Kamyonu’nun Lastiklerini Continental Tedarik Ediyor Volvo Konsept Kamyonu’nun Lastiklerini Continental Tedarik Ediyor Gelecekte kamyonlar?n verimlili?ini art?rmak ve emisyonu azaltmak amac?yla ba?lat?lan “Volvo Konsept Kamyon” projesi i?in Continental, daha iyi yak?t verimlili?i ve azalt?lm?? yuvarlanma direnci sunan prototip ... Lassa, Ramazan’da da hafif ve ticari ara?... Lassa, Ramazan’da da hafif ve ticari ara? sürücülerinin... Lassa, Ramazan ?enli?i ile hafif ticari ve ticari ara? sürücülerinin bir kez daha yan?ndayd?. Bu kapsamda 13 Haziran-10 Temmuz tarihleri aras?nda 9 ilde 16 g?da hali ziyareti yapan Lassa, 5750 sürücüye ula?arak... ? Haberler Güncel Ula??m Lojistik porno izle porno Türk Porno Sex izle ankara escort siki? Sitemizde yay?nlanan her türlü yaz? ve haber kaynak belirtilmeden kullan?lamaz.. G?rü? ve ?nerileriniz i?in haber@lojistiknews.com adresine e-posta g?nderebilirsiniz. Copyright ? 2009 - LojistikNews Her Hakk? Sakl?d?r. Tasar?m ve Programlama: Ajans5.Net

lojistiknews.com Whois

Domain Name: lojistiknews.com                     
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.onlinenic.com
Registrar URL: http://www.onlinenic.com
Updated Date: 2016-03-14T07:37:51.0Z
Creation Date: 2010-11-13T04:00:00.0Z
Registrar Registration Expiration Date: 2016-11-12T04:00:00.0Z
Registrar: Onlinenic Inc
Registrar IANA ID: 82
Registrar Abuse Contact Email: onlinenic-enduser@onlinenic.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.5107698492
Domain Status: clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: SERDAR BAGBASI
Registrant Organization: serdar bagbasi
Registrant Street: Cumhuriyet Mah. Ergenekon Cad. 83/12
Registrant City: POLATLI
Registrant State/Province: Ankara
Registrant Postal Code: 06900
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +90.5412340385
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +90.5412340385
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: info@turkcini.com.tr
Registry Admin ID:
Admin Name: SERDAR BAGBASI
Admin Organization: serdar bagbasi
Admin Street: Cumhuriyet Mah. Ergenekon Cad. 83/12
Admin City: POLATLI
Admin State/Province: Ankara
Admin Postal Code: 06900
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.5412340385
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +90.5412340385
Admin Fax Ext:
Admin Email: info@turkcini.com.tr
Registry Tech ID:
Tech Name: SERDAR BAGBASI
Tech Organization: serdar bagbasi
Tech Street: Cumhuriyet Mah. Ergenekon Cad. 83/12
Tech City: POLATLI
Tech State/Province: Ankara
Tech Postal Code: 06900
Tech Country: TR
Tech Phone: +90.5412340385
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +90.5412340385
Tech Fax Ext:
Tech Email: info@turkcini.com.tr
Name Server: ns40.bilisimist.net
Name Server: ns41.bilisimist.net
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2016-03-14T07:37:51.0Z <<<
This data is provided by OnlineNIC, Inc.
for information purposes, and to assist persons obtaining information
about or related to domain name registration records.
OnlineNIC, Inc. does not guarantee its accuracy.
By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this data
only for lawful purposes and that, under no circumstances, you will
use this data to
1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via E-mail
 (spam); or
2) enable high volume, automated, electronic processes that apply
to this WHOIS server.
These terms may be changed without prior notice.
By submitting this query, you agree to abide by this policy